Theses on the same topic (having an identical keyword):

jiho-jižní spolupráce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA
 (Anna MATUŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6jhqxa// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia | Theses on a related topic

Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA
 (Anna MATUŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6jhqxa// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia | Theses on a related topic

Transformace zahraniční politiky Jihoafrické republiky v letech 1994-2017
 (Eliška STRAKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sz8zte// | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Politické a ekonomické vztahy mezi JAR a Brazílií po skončení studené války
 (Alfred KRAMER)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//obm1km// | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Česká republika a její přechod na obnovitelné zdro-je energie v rámci priorit EU
 (Veronika Matoušová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81337 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Theses on a related topic

Potřebuje Česká republika uhlíkovou daň?
 (Marek Večeř)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52336 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Klimatické změny a ekonomická produkce
 (Pavel Šťastný)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yp9oz/ | Ekonomie / | Theses on a related topic

Připravenost měst a obcí České republiky na změny klimatu
 (Miroslav Keprta)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5hvd7l// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA
 (Anna MATUŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6jhqxa// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia | Theses on a related topic