Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Promoting Sustainable Rural Development in the Ccapi District, Peru
 (Karolína Janálová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ulkqn4// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka
 (Donald Pushpa Kumara Sri DON MANUELGE DON)

2009, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sx9jvc// | Ekonomika a management / Management and Economics | Theses on a related topic

Firemní rovina úsilí o udržitelný rozvoj
 (Kristýna Bielová)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ordxy/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Přístupné informační zdroje pro trvale udržitelný rozvoj.
 (Markéta Dibelková)

2007, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5cp9bf// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Impakt lokálních zdrojů alternativní energie na rozvoj regionu a životní prostředí
 (Miloslava Kabíčková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/uf3e4/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Vybrané obnovitelné zdroje energie v oblasti Podkrušnohoří a jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji
 (Andrea MILCOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//22asac// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Firemní rovina úsilí o udržitelný rozvoj
 (Kristýna Bielová)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ordxy/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Obnovitelné zdroje energií a jejich potenciál pro rozvoj území na příkladu Jesenicka
 (Jana HARBICHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//99hmnj// | Geografie / Ge-Bi | Theses on a related topic

How green economy initiatives and strategies impact different social groups and patterns of inequality
 (Barbora ŽÁČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p27ra9// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Development of Sharing Economy in China
 (Jinzi Zhai)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kxamj/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic