Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza pomerovych ukazatelu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů
 (Iveta Marková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/prrra/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů
 (Kristýna Jílková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y0fst/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů
 (Klára Dolejší)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cwdsg/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza konkrétního podniku pomocí poměrových ukazatelů
 (Jan Hejzlar)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ljknb/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů
 (Kateřina Vondřichová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mjoyn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů
 (Štěpánka Freismuthová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i21z7/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů
 (Tomáš Kocinger)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/zfj16/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza strojírenského podniku pomocí poměrových ukazatelů
 (Petra Skořepová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Analýza poměrových ukazatelů ve vybraném podniku
 (Lucie Gocalová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98410 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku
 (Veronika Bukovinská)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//uuzjh3// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)