Theses on the same topic (having an identical keyword):

bakterialni toxin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj \kur{Spodoptera littoralis} (Boisduval) na geneticky modifikovaném bramboru exprimujícím bakteriální toxin Cry3Aa
 (Zdeňka SVOBODOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3ob0wa// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Theses on a related topic

Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů
 (Tereza Vavrdová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jd4dg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů
 (Magda Zaoralová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgkd9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza bakteriálních toxinů pomocí SRM
 (Veronika Hrůzová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhtosi// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Toxiny bakterií rodu Clostridium
 (Věra KAŠPÁRKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k7qxph// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Toxicita bakteriálních mikroorganismů
 (Alžběta Božiková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115474 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus
 (Tibor Botka)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xx83t/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Mechanismy fágových abortivních infekcí a jejich role v bakteriální rezistenci k fágům
 (Adéla Břečková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e95pk/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic