Theses on the same topic (having an identical keyword):

bariery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Bariery bránící využívání Pracovní rehabilitace z pohledu pracovníků ÚP
 (Jaroslava Rollerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q80rk/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Bariery socioekonomické integrace občanů třetích zemí v ČR
 (Huy Nguyen Quang)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/f0etf/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Bariery začlenění osob v předdůchodovém věku na trhu práce z hlediska zaměstnavatelů
 (Pavlína Krahulcová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB249 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Bariery a zdroje podpory pro začínající supervizory při zavádění supervize do zařízení sociálních služeb
 (Martina Turečková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kzaw9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Bariery dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit pro vstup do organizací využívaných vrstevníky.
 (Tereza ČÁPOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fxwiua// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Návrat starších pracovníků na trh práce a co jej provází (strategie řešení a bariery).
 (Lada Šupčíková)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkgd1/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Bariery rozvoje cestovního ruchu osob se zdravotním postižením v turistické oblasti Moravský kras
 (Ilona Boucníková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//km7q52// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Exotické opcie (Digitály a bariery)
 (Michal Fečko)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9401 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Bariéry odstraňované a bariéry přetrvávající v procesu integrace u žáka s atypickým autismem v hlavním vzdělávacím proudu
 (Ester DVOŘÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ynfbn1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Bariéry regionálního rozvoje
 (Lucie Winklerová)

2018, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ezwu8/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)