Theses on the same topic (having an identical keyword):

biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Metylace DNA jako epigenetický biomarker
 (Veronika Hlaváčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiy42/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Frakcia nezrelých trombocytov - nový biomarker septického stavu?
 (Silvia OZSVALDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//py9bnf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Analýza EEG signálu jako biomarker schizofrenie
 (Michael TESAŘ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mlcxfo// | Psychologie / | Theses on a related topic

Gama-glutamyltransferasa jako biomarker onemocnění koronárních arterií
 (Ondřej Šimko)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1q8850// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Proteomics in biomarker discovery
 (Jana VÁCLAVKOVÁ)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hk7630// | Pediatrie / | Theses on a related topic

Analýza EEG signálu jako biomarker schizofrenie
 (Michael TESAŘ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//psd83h// | Psychologie / | Theses on a related topic

Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů
 (Eliška Pospíšilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gcw2eo// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Přínos stanovení volných lehkých řetězců kappa v likvoru jako nového biomarkeru pro diagnostiku roztroušené mozkomíšní sklerózy
 (Veronika Manišová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apowl/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Možnosti MALDI-MS profilování při vyhledávání biomarkerů
 (Ondřej Široký)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rsgzw/ | Biochemie / | Theses on a related topic

MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu
 (Júlia Kováčová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5axe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)