Theses on the same topic (having an identical keyword):

cenny papier

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Akcia ako cenný papier
 (Eva Jurkyová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tx4e9/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Prechod, presun a prevod cenných papierov podľa platnej právnej úprav
 (Matej Repa)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xsr9c/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právne postavenie burzy cenných papierov v SR
 (Tomáš Hollý)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/v492j/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Prechod, presun a prevod cenných papierov podľa platnej právnej úprav
 (Matej Repa)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xsr9c/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Funkcia a význam centrálneho depozitára cenných papierov
 (Andrea Maškarová)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/gnef7/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Fundamentálna analýza cenných papierov
 (Monika Stašeková)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w0p1k/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Cenné papiere - dlhopisy
 (Lenka Kusendová)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h82yv/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Fundamentálna analýza cenných papierov
 (Petra Kovalčíková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/d4beh/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic