Theses on the same topic (having an identical keyword):

clanek listiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rozhodování Ústavního soudu podle čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod
 (Pavel Staněk)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqqr1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aktuální praxe soudů při odstraňování vad podání se zaměřením na aplikaci článku 36 Listiny základních práv a svobod
 (Silvie Talpová)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//sv9vav// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ústavní přezkum zásahů do práv podle čl. 41 Listiny základních práv a svobod
 (Zdenka Střasáková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsony/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Listina základních práv a svobod - legislativní rámec, naplnění v praktickém životě
 (Lenka Jechová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pgji19// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika pro kriminalisty | Theses on a related topic

Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU
 (Jana Hudíková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35216 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Ústavní pojetí práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti v Listině základních práv a svobod s přihlédnutím k zákonné konkretizaci
 (Lucie KESSNEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ivdtns// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic