Theses on the same topic (having an identical keyword):

convergence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?
 (Soňa Rybanová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29492 | Economics of International Trade and European Integration / | Theses on a related topic

Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life of University Students
 (Tereza Dolejší)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/omuq4/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

How the Covid -19 pandemic changed economic convergence and inequality
 (Anzhelika Almazbekova)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87120 | Economics / | Theses on a related topic

The Relationship Between Macroeconomic Variable of West Africa Convergence criteria and Their Financial Development.
 (Bismark Mensah)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1bupcu// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Convergence of output and wages in Europe
 (Lukáš Jordán)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78971 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

How to support the convergence of socioeconomic indicators in Indonesian provinces?
 (Veronika Ježková)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//37f17t// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Price convergence between new and old EU member countries
 (Markéta Santariusová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34100 | Economics of Globalisation and European Integration / | Theses on a related topic

The Impact of EU Funds on Income Convergence: Case of Central European Countries
 (Joo Hyun Kim)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70315 | Ekonomie a hospodářská správa / Economics | Theses on a related topic

Diversity in the Workplace - benefits, opportunities and cultural convergence in the globalizing world
 (Libor Sarga)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//rsrt99// | Filologie / Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)