Theses on the same topic (having an identical keyword):

ctenarsky denik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Čtenářský deník a ICT - tradiční výuková metoda v kontextu moderních technologií
 (Michael GRÚZ)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//urivxm// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Fenomén čtenářský deník
 (Barbora HAJNÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uftq8m// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Podpora čtenářství na 2. stupni ZŠ prostřednictvím práce se čtenářskými deníky
 (Sylva FILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p297sl// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a muzejní a galerijní pedagogika | Theses on a related topic

Čtenářské deníky pro 9. třídu k tématu druhé světové války v současné české literatuře
 (Lucie DUŠKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jqvz60// | Učitelství pro základní školy / ČJn-In | Theses on a related topic