Theses on the same topic (having an identical keyword):

definice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Pojem umění a jeho definice: Institucionální definice a jejich kritika
 (Michal ZEMAN)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//24xlht// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Esencialistická definice umění
 (Mária Rosulková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xog0i/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Je chronologická definice stáří ovlivněna zkušeností diskriminace? (Sekundární analýza dat Ageism survey)
 (Lucie Vrbová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pldmu/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Definice a komparace online vs. offline nástrojů v oblasti e-commerce ve společnosti E.ON
 (Jakub Vašek)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxjdy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Definice terorismu v rozhodovací činnosti Zvláštního tribunálu pro Libanon: případová studie
 (Ivana Jankovičová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwcl0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Definice rizik a návrh jejich odstranění v silové přípravě zápasníků v ultimátních sportech
 (Martin Šmíd)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g36ig/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Definice umění
 (Katarína Čabová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7kph/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

Analýza reakce švédských internetových médií na změnu definice ekologických automobilů
 (Karel Tropp)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd54r/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic

Brownfield: definice konceptu a jeho vývoj v kontextu urbánních teorií a politik.
 (Kamil Daněk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ur95o/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Kurátor a definice pojmu umění
 (Karolína Příkazká)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfr1m/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)