Theses on the same topic (having an identical keyword):

disciplinacni praktiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Když žena vraždí. Diskurzivní analýza článků Lidových novin o případu Romany Z.
 (Klára Chládková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fk7q0/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory
 (Jaroslava Hasmanová Marhánková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6xqo/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Časová disciplinace těl: institut dětského domova
 (Jiří Lhotský)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0h24/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic