Theses on the same topic (having an identical keyword):

domaci hospic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Návrh adaptačního plánu v neziskové organizaci Domácí hospic Setkání, o.p.s.
 (Martina VRBOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rdkxeg// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Domácí hospic - informovanost laické veřejnosti o jeho fungování
 (Magdaléna Horáčková)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10339 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Návrh marketingového plánu rozvoje domácí hospicové péče pro Mobilní hospic svatého Martina
 (Yvonne Vágnerová)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rgm7q5// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Porovnání využití dobrovolníků v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč a v Cestě domů
 (Barbora Živná)

2021, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/stsfs/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Problematika uspokojování potřeb klientů Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty v Brně
 (Dagmar Cvanová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//is9l82// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Domácí paliativní péče - Mobilní hospic Ondrášek, ops
 (Bronislava Husovská)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//js6965// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Přínos domácí hospicové péče pečujícím rodinám terminálně nemocných
 (Alžběta Charvátová)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/upidv/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Sociální a pastorační práce v hospici
 (Petra Smolková)

2022, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/tna2i/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice
 (Veronika SIUDOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//t9f7yw// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Potřeby rodinných příslušníků a jejich naplnění v domácí hospicové péči Hospice sv. Zdislavy
 (Hana KOLÁŘOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//16ybao// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)