Theses on the same topic (having an identical keyword):

green ict maturity model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití Green ICT praktik při inovaci ICT ve veřejné správě
 (Michal Čečák)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/z5z2e/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Model zralosti Green ICT jako východisko při zavádění Green ICT praktik v malých a středních podnicích
 (Petr Mlejnek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34938 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic