Theses on the same topic (having an identical keyword):

hasicsky zachranny sbor hl. m. prahy (hzs hl. m. prahy)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Působení prostředků individuální ochrany na příslušníky HZS hl. m. Prahy v různých zátěžových situacích
 (Šárka NÁVRATOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2qq7xk// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Analýza schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy vnikat do uzavřených prostor
 (Jaromír Piesch)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88761 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vyhodnocení stavu požární techniky u jednotek HZS Hl. m. Praha z pohledu životnosti
 (Jakub Zajan)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128163 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém na území hlavního města Prahy
 (Michal Lačný)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ar4ks/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Implementace geoinformačních technologií v podmínkách Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy
 (Michal Chmelař)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74204 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
 (Jiří Bošanský)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39787 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Hasičský záchranný sbor ČR
 (Michal Lačný)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tbdta/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zajišťování požární ochrany ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha
 (Martin ČAPEK)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7bmrkz// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Výkon služby u Hasičského záchranného sboru České republiky jako celoživotní poslání
 (Pavlína Hrušková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4488 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic