Theses on the same topic (having an identical keyword):

hr department

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Funkce HR ve středně velké výrobní organizaci
 (Kateřina OTTOMANSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fk97v8// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

Webový dashboard a REST rozhraní pro účely HR oddělení firmy SDE
 (Karel Šimon)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4efwm9// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

Efektivita organizace práce v HR oddělení
 (Jitka Pancová)

2015, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/pknqce/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH
 (Vladimíra Vranová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp0mj/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Pracovní adaptace absolventů andragogiky v profesi personalisty.
 (Lucie Brunová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2d8t/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Řízení a měření přínosu lidských zdrojů k cílům podniku
 (Pavlína Vojtěchovská)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41248 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve
 (Sandra Dubranová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12375/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti
 (Kateřina Součková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnku4/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic
 (Dana WEISSOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynxgwr// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Role personálního oddělení při řízení technologické změny ve zvolené organizaci
 (Aneta Katolická)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxluo/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic