Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni psychologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti
 (Tereza Nesvatbová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylpat/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Problematika lidského hlasu, jeho psychologie a hygiena
 (Kateřina Procházková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//wnwykp// | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu a hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Absolutní sluch z hlediska současné hudební praxe
 (Dominika Volfová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yp641/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Rytmická gramotnost jako předpoklad hudební zralosti. Rytmická cvičení pro ZŠ a SŠ
 (Jan Podlena)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynqbl/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Hudební vnímání a dovednosti dětí od prenatálního období do předškolního věku.
 (Monika Obrová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsaen/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Hudební výchova na základních školách – ideál a realita (reflexe praktického výzkumu)
 (Petra Arnoštová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gzhbb/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy Hudební výchova | Theses on a related topic

Hudební výchova na 2. stupni ZŠ
 (Anna Šíblová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyx8r/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Hudební výchova a tvořivost
 (Adéla JURNEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sfo0dl// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vzorové hodiny hudební výchovy u žáků s nadáním na prvním stupni základní školy
 (Daniela KOPLÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//imbs8j// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Hudební schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku
 (Barbora LEJNAROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vfvabf// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)