Theses on the same topic (having an identical keyword):

ikea

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
IKEA Across Cultures and Continents: On Localization and Custom-built Advertising Strategies on IKEA Websites
 (Anna HONEGROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//i57udn// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Aplikace teorie parity kupní sily na produkty firmy Ikea
 (Matúš Dunaj)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfcfp/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Řízení značky a komunikační strategie v praxi rodinného podnikání společnosti IKEA
 (Maryna Denchenko)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ginqs/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Hodnota času v péči o zákazníky, zdokonalení marketingové strategie IKEA
 (Lucie Chlupová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lk61c/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Kroky nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj společnosti IKEA
 (Filip Halman)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/emg46/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Společenská odpovědnost firem – IKEA a její strategie CSR
 (Lucie Pokorná)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55668 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Food blog jako nástroj budování značky IKEA u generace Y
 (Hana Dupalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gj3nri// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Finanční a strategická analýza společnosti IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.
 (Veronika Hýlová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77829 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Le marketing international d'IKEA
 (Ema GAŠPAROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5zi5j// | Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

Marketingový mix IKEA Česká republika, s.r.o.
 (Lucie Slottová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//82ya4r// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)