Theses on the same topic (having an identical keyword):

imprisonment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Podmienky ukladania trestu odňatia slobody
 (Tomáš Medveď)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/uylzi/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Návrat do spoločnosti: problematika osôb po výkone trestu odňatia slobody
 (Lucia Cabicarová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/i9wm0/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody
 (Igor Hendrych)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp751/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 (Jaromír Heralecký)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scj8o/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
 (Pavla Zelinková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgpro/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Nepodmíněný trest odnětí svobody s důrazem na penitenciární a postpenitenciární péči
 (Kateřina Kovářová)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tju5n/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Výkon trestu odnětí svobody v ČR
 (Jaroslav Saitz)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yo5lm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Opětovné začlenění jedinců do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody pomocí probační a mediační služby
 (Barbora Rybková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rocd5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Opětovné začlenění jedinců do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody pomocí probační a mediační služby
 (Barbora Rybková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rocd5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Trest odnětí svobody na doživotí jako nejvyšší možná forma trestu
 (Vendula Růžková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/auqp4/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)