Theses on the same topic (having an identical keyword):

jezdectvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Série rozhovorů o jezdectví pro časopis Svět koní
 (Kateřina Návojová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2qn8/ | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Jezdectví jako prvek aktivního cestovního ruchu: Rusko-česká terminologie
 (Adéla Vokřálová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/um2h6/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Kůň a jezdectví jako překladatelské téma Cheval et équitation en tant que sujet traductologique
 (Jana Vojtová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yt52p/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka | Theses on a related topic

Příznivé účinky a zdravotní rizika v jezdectví
 (Michala Klašková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygnc1/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Drezura a paradrezura v jezdectví, výcvik jezdců se zdravotním postižením.
 (Vanda Bělinová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy8to/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Jezdectví jako volnočasová aktivita dospívajících v období adolescence
 (Jan Kadlec)

2018, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwpglv// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Jezdectví - hipoterapie jako léčebné využití koně
 (Irena Korábová)

2018, Bakalářská práce, VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.

http://theses.cz/id//hndxfs// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Výuka jezdectví dítěte mladšího školního věku
 (Sabina BUKVOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mwf1ea// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení
 (Kristýna LEVOROVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1zmvll// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Činitele volnočasové výchovy a vzdělávání v oblasti jezdectví
 (Dita HARVANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xlgst8// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)