Theses on the same topic (having an identical keyword):

klicova slova sekty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

"Sekty a nová náboženství v ČR. Informovanost příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů".
 (Daniel Chaloupka)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztusq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Církve, náboženství a sekty v České republice
 (Jan Nový)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6y9w/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Informovanost středoškolské mládeže o sektách
 (Martin Sychra)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10691 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Sociální aspekt sekt
 (Robert DOBÍZL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4euwsx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity.
 (Andrea Nosková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjmau/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic