Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolorektalni karcinom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom
 (Natálie Kazdová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nygaf/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Kolorektální karcinom: Biologie, terapie a biomarkery
 (Jaroslava Šafářová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfckk/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom
 (Michaela Jesenská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fyx0qu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom): molekulárně genetické vyšetření hlavních predispozičních genů \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} a \kur{EPCAM}
 (Klára Ševčíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5e79cn// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Kolorektální karcinom z pohledu všeobecné sestry.
 (Lucie KOUDELKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nh4m8y// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kolorektální karcinom - prevence a léčba
 (Lenka Manoušková)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1tj7/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Edukace klienta před operací střev pro kolorektální karcinom
 (Kristýna ŠAMAJOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ow9eh2// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Analýza nákladů onemocnění diagnózou kolorektální karcinom.
 (Martina Bednářová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30430 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Kolorektální karcinom - rizikové faktory a prevence
 (Radek AXMAN)

2009, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h89ece// | Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů | Theses on a related topic

Karcinom tlustého střeva- povědomí populace o prevenci
 (Šárka LOKVENCOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4885 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)