Theses on the same topic (having an identical keyword):

kooperativni vyzkum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ
 (Irena ŠIMKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fsq4y9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Kooperativní učení a jeho aplikace v literární výchově
 (Věra Böhmová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//su1joi// | Učitelství pro střední školy / český jazyk (nav.SŠ) - dějepis | Theses on a related topic

Příprava projektu kooperativní dovednosti a klima třídy ve výuce pohybových her
 (Štěpán VELE)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4562 | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Metoda kooperativní výuky v hodinách angličtiny v osmé třídě základní školy
 (Markéta NETOPILOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dx4ih3// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Theses on a related topic

Přínosy kooperativních činností v mateřské škole
 (Petra Hoffmannová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lvyya/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování
 (Lenka Hrušková)

2008, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytyu1/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Využití kooperativního učení v hodinách anglického jazyka
 (Daniela STAŇKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ms2fff// | Učitelství pro střední školy / AJ-Ps | Theses on a related topic

Kooperativní výuka na 1. stupni základní školy
 (Gabriela JAMNICKÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3jd303// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Using cooperative learning in foreign language classes
 (Kateřina Muchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxlcw/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Developing cooperative skills in English language classes
 (Zora VÁLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pidk08// | Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ | Theses on a related topic