Theses on the same topic (having an identical keyword):

local rate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Malířka Hermína Henychová. Vliv tradicionalistické krajinářské školy Aloise Kalvody na druhořadé lokální umělce
 (Petra Willerthová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtkzu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho právna úprava
 (Silvia Krupová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t40dk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Vliv obecní policie na snižování kriminality ve vybraném regionu
 (Dana Zezulková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dva8s/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic