Theses on the same topic (having an identical keyword):

magnetic properties

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Influence of preparation technology on microstructure and magnetic properties of Heusler alloys
 (Andrii Titov)

2019, Disertační práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139042 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Magnetorheological properties of the suspensions based on modified magnetic filler
 (Martin Cvek)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wzhwun// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Amorphous bilayered Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 ribbons: Microstructure, magnetic properties and their stability
 (Andrii Titov)

2015, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109846 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Properties of superconducting magnetic bearings based on YBCO single-domain bulks processed with artificial holes
 (Filip Antončík)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//aiam7d// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Theses on a related topic

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties
 (Lenka Vítková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3wzi0o// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic