Theses on the same topic (having an identical keyword):

malba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Malba pohybem, pohyb malbou.
 (Anna Urbanová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/db4rn/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba | Theses on a related topic

Re-Forma (gestická malba)
 (Petra RYBAŘÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lnqdik// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Malířské agregace - malba a digitální tisk
 (Jan RAŠKA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ij9pqa// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Restaurování nástěnné malby - nástěnná malba ve štukovém poli nad vchodem do tzv. Tencallova sálu. Možnosti odstranění druhotných vápenných nátěrů z vápenných podkladů.
 (Adéla Škrabalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hs0o5e// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba | Theses on a related topic

Nástěnná malba v díle Karla Františka Antonína Teppera
 (Michaela Trlíková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thjt5/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Hyperrealismus a jeho referenční povaha: Malba, inscenovaná fotografie a digitálně manipulované obrazy v letech 1970 – 2010
 (Barbora Linková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szad1/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Alena Čermáková, malba 50. let
 (Markéta Peringerová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9hjk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Malba na keramiku
 (Veronika Horecká)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s83ln/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Uvedení Jana Baucha na české výtvarné scéně a jeho malba na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století
 (Jakub Šnajdr)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyguo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Banální zátiší (strukturovaná malba až asambláž)
 (David ŠIKEL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//m1vnjs// | Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)