Theses on the same topic (having an identical keyword):

margin squeeze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Soudní aplikace soutěžní doktríny stlačování marží
 (Jan Šamánek)

2011, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjmh0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu
 (Zuzana Hajná)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy7qq/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Obchodní právo | Theses on a related topic

Aplikovaná politika hospodářské soutěže - případ Deutsche Telekom
 (Marek Lipowski)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b86t8/ | Hospodářská politika / | Theses on a related topic

Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami
 (Josef Šilhán)

2008, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mu17m/ | Teoretické právní vědy / Obchodní právo | Theses on a related topic