Theses on the same topic (having an identical keyword):

narrative interview

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Interview mit Untoten. Leben und Arbeit im Konjunktiv in Kathrin Rögglas "wir schlafen nicht".
 (Kristina Winklerová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ita8p/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

"Město ve mně" aneb Místo a ne-místo v životě mladistvých žijících v sociálním vyloučení
 (Karolína ŽITKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mwcx3x// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Naratologické postupy v interview hlavních aktérů kauzy Kaplický
 (Kateřina Sekulová)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igzy0/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Životní diskomfort a konverze: narativní analýza cesty k buddhismu
 (Veronika Šťastná)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qbpk5/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Životní příběhy transsexuálů
 (Martina Černíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6hj8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zkušenost náboženské konverze: narativní perspektiva
 (Lenka Platilová)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7ov6/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Suicídium u žiakov stredných škôl
 (Jana Cabadajová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5glu/ | Pedagogika / | Theses on a related topic