Theses on the same topic (having an identical keyword):

non-government non-profit organization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh projektu založení a financování nestátní neziskové organizace
 (Michaela SÁDLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9jhqah// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Financování vybrané nevládní neziskové organizace
 (Aleš HEŘMÁNEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xa3nev// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
 (Petra Gebauerová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79217 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Analýza vícezdrojového financování NNO Domov Sue Ryder, z. ú. - příklad dobré praxe
 (Tamara Limburská)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/s562h/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Důvěryhodnost neziskových organizací: problémy a řešení
 (Richard Charvát)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ky9kb/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic