Theses on the same topic (having an identical keyword):

nonlinear methods

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Disentangling the nonlinear effects of habitat complexity on functional responses
 (Pavel SOUKUP)

2022, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//echbmb// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod
 (Markéta Kleinbauerová)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127981 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Nelineární metody analýzy časových řad cen ropy.
 (Igor German)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74426 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Analýza variability tepové frekvence
 (Silvia Švihlová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nj1ob/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Nelinearní metody analýzy EKG zaznamů
 (Markéta MRAZNICOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ht90e2// | Matematika / Matematika a její aplikace | Theses on a related topic

Vybrané metody nelineárního řízení
 (Eva Kurečková)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bsw8cy// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic