Theses on the same topic (having an identical keyword):

obraz nemecka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Nemci ante portas: Obraz antifašistickej emigrácie z Nemecka v období rokov 1933- 1938 vo vybraných čs. tlačených médiách
 (Petra Hocková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvyeg/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Historický obraz Německa v poválečné Francii
 (Martina Havelková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82831 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Obraz Německa v českých mediích, na příkladě veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v časovém období od července do prosince 2016
 (Šarlota Shejbalová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fg9ep4// | Filologie / Německý jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Obraz války a okupace v letech 1945-1948
 (Martina Švihálková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ru1b8/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Obraz Německa v amerických médiích 1945-1950
 (Petr Čížek)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5k8kua// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Obraz Německa v českých médiích na příkladu veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v období červenec až prosinec 2012
 (David Šmidberský)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w2i2d0// | Filologie / Německý jazyk pro hospodářskou praxi | Theses on a related topic

Obraz odsunu a česko-německých vztahů v současné české próze
 (Hana Kubová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fc0fz/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem | Theses on a related topic

Obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z ČSR v českých učebnicích dějepisu (1945–2015)
 (Markéta Peřestá)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1pxg/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Obraz Benešových dekretů v českých médiích v letech 1995 - 1999
 (Veronika Brožová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjdd7/ | Mezinárodní vztahy / | Theses on a related topic

Obraz Velké války v německé a rakousko-uherské ilustraci 1914-1918
 (Ondřej NEUŽIL)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8pwcs6// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)