Theses on the same topic (having an identical keyword):

outreach programs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza potřeb klientů terénních programů Brno
 (Petr Pivoda)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9wge/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog
 (Ondřej MAREK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//55numx// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Využívání alternativních způsobů aplikace nealkoholových drog u klientů Terénních programů Olomouc
 (Eva TOVÁRKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nqe40a// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"
 (Gabriela Vejrostová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gcw1vq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vnímání úspěšnosti práce v rámci terénních programů
 (Sára BŮŽKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dvuzu1// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dobrovolníci v terénních sociálních službách v Olomouckém kraji
 (Michaela Mészárosová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13762/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic