Theses on the same topic (having an identical keyword):

patriotic romanticism

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Proměny romantismu v Tylových prózách 30. let 19. století
 (Dana Procházková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4tdm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Tematizace stáří ve vybraných prózách české literatury 19. stol.
 (Monika Dohnalová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4i0j/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Salonní novely Karolíny Světlé
 (Eva Ondráčková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6wg6/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic