Theses on the same topic (having an identical keyword):

pine needles

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Spruce and pine needles as passive samplers and tools for assessing the genotoxic effect of atmospheric contaminants
 (Daniela Baráková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f10sk/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Air Quality Assessment by Using Pine Needles and Moss
 (Mária Chropeňová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tk1ud/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Monitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí.
 (Mária Chropeňová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibo97/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Borové jehličí jako pasivní vzorkovač volného ovzduší v lyžařských oblastech kontaminovaných perfluorovanými alkylovanými sloučeninami
 (Mária Chropeňová)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqg1k/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic borovic (rod Pinus)
 (Magdaléna Stříteská)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//yeltca// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic