Theses on the same topic (having an identical keyword):

poruchy chovani a pozornosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vliv žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj motorických dovedností a pozornosti u adolescentů se symptomy ADHD, poruch chování a učení
 (Dagmar Trávníková)

2008, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ct8ll/ | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Péče o žáky se specifickými poruchami učení, chování a s poruchami pozornosti v družině na ZŠ praktické a speciální
 (Zdenka Herzánová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dahuk/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace dětí se specifickými poruchami učení, chování a pozornosti na základní škole
 (Markéta Fryntová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM529 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých
 (Marek Popela)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0z59wt// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv hudby na děti předškolního věku s poruchami chování a pozornosti
 (Jitka HRAZDĚROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4d5j74// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Psychická a vývojová traumata u dětí: shody se syndromem ADHD, rozdíly a diagnostická rozlišení
 (Leona JOCHMANNOVÁ)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n1fhr2// | Psychologie / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Postoje rodičů a pedagogických pracovníků k žákům se specifickými poruchami učení a chování
 (Martin PLÁTENÍK)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//05of2z// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Intervenční program s náplní výtvarných a psychomotorických aktivit a jeho vliv na jemnou motoriku u dětí s poruchou učení/chování
 (Lucie Svobodová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tnkql/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Žáci se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou v prostředí běžných základních škol
 (František Pažourek)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8hlc/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační schopnosti u dítěte se sluchovým postižením a poruchou chování
 (Kateřina Richterová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcnua/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)