Theses on the same topic (having an identical keyword):

prestupni casy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Přestupní uzly a jejich vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
 (Vojtěch Gloser)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nqh7ut// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Synchronizace času pro odloučená měřící stanoviště
 (Zbyněk ZEIS)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ehp7l1// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic