Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevzdelanost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příčiny a řešení překvalifikovanosti uchazečů o zaměstnání z pohledu personalistů vybraných soukromých firem
 (Zuzana Kubátová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3gt9/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Fenomén překvalifikovanosti a jeho důsledky na lidské potřeby
 (Hana Čihánková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s65js/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Postupné snižování nároků přijímacího řízení na střední a vysoké školy, chyba nebo nutnost?
 (Jitka Podmanická)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33215 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic