Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychologicka smlouva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Psychologická smlouva pedagogických pracovníků základních škol
 (Pavlína Francová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ydwxg/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychologická smlouva u zaměstnanců veřejné správy a dobrovolníků
 (Markéta Rolincová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjye9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychologická smlouva u dobrovolníků v ledním hokeji
 (Jakub Zíka)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78197 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Vybrané osobnostní charakteristiky pracovníků a jejich psychologická smlouva
 (Iva Randusová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nc5sv/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Koreláty psychologické smlouvy u pracujících studentů
 (Petr Matoušek)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnd8k/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Užití psychologické smlouvy v podniku: případová analýza
 (Denisa Matoušková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ecqme/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Proces adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace z pohledu jeho podpory pro vyjasňování psychologické smlouvy
 (Josef Douda)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7gs9/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Obsah a význam psychologické smlouvy
 (Barbora Tomsu)

2019, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//c662iw// | Personální řízení / | Theses on a related topic