Theses on the same topic (having an identical keyword):

quentin tarantino

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Taboo words in English: Analysis of Taboo Words in Quentin Tarantino's Movies
 (Pavlína Pořízková)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/fhrl4/ | Filologie / Angličtina pro školskou praxi | Theses on a related topic

Intertextuality in the Cinematic Production of Quentin Tarantino
 (Erik Tóth)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9mj2/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Violence and Wit in Films by Quentin Tarantino
 (Beáta Adamcová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgvan/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The Bride as a heroine and a role model in Quentin Tarantino's films
 (Krystyna PĘKAŁA)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ppawmu// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Významní filmoví tvorcovia - Quentin Tarantino
 (Veronika Nagyová)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ajsrwl// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Filosofické, psychologické a morální motivy a jejich zobrazení ve filmové tvorbě Quentina Tarantina
 (Tomáš Kučera)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//rl2ehq// | Filozofie / Filozofie humanitních věd | Theses on a related topic

Porovnanie kontinuálneho a nekontinuálneho filmového rozrpávania vo filmoch Quentina Tarantina
 (Milan Lukáč)

2015, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jzk3hd// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba | Theses on a related topic

Udržitelnost a vývoj režijního stylu- Na příkladu tvorby Quentina Tarantina
 (Vojtěch Komárek)

2018, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13608 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Režie | Theses on a related topic

KAMEЯRAMAN
 (Jana Hojdová)

2019, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13564 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

Sin City: Město hříchu, grafická novela filmového plátna
 (Tereza Bajerová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbbh3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)