Theses on the same topic (having an identical keyword):

reception theory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands
 (Antonín Zita)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7d8v/ | Filologie (čtyřleté) / Literatury v angličtině | Theses on a related topic

Příspěvek k recepci uměleckých děl v teorii a praxi
 (Eva MÁČOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z95bh1// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy | Theses on a related topic

Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca
 (Anna ZROSTLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uvay6a// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Možnosti empatie v recepci fikčního narativu z pohledu kognitivní vědy
 (Veronika Carbochová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x287k/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Estetická teorie Lunačarského a sonda do její recepce
 (Beáta BARANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kdwaji// | Humanitní studia / Uměnovědná studia - Žurnalistika | Theses on a related topic

Ozvuky teorie Bohumila Kubišty v textech Jánuše Kubíčka
 (Hynek Vrána)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fhin5/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Estudio comparativo de la figura femenina en las novelas Entre visillos de Carmen Martín Gaite y Cinco horas con Mario de Miguel Delibes
 (Kateřina KOTASOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h69rp0// | Filologie / Španělská filologie | Theses on a related topic