Theses on the same topic (having an identical keyword):

roc krivka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

ROC křivky a plochy
 (Pavel Skoták)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux2oo/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

ROC křivky v hodnocení kreditního rizika
 (Petr Mareška)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ua22u/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

ROC křivka - nástroj pro hodnocení klasifikačních algoritmů
 (Marie Tauchmanová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d99tt/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

ROC křivky
 (Zbyněk Bortlíček)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwg4n/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Parametrické a neparametrické metody odhadu ROC křivek
 (Klára Boháčková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kri8j/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Použití ROC křivek při klasifikaci ekonomických objektů
 (Kateřina Repíková)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rm6nm/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic