Theses on the same topic (having an identical keyword):

rs-485

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh a realizace brány mezi sítěmi IQRF a RS-485 s komunikačním protokolem FINET
 (Josef Jarolím)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119128 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Systém monitorování teploty pomocí sběrnice RS-485
 (Miroslav Stehlík)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//bhgjqz// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Programová knihovna pro podporu RS485 komunikace na vývojovém kitu M68EVB908GB60
 (Ondřej HLADIŠ)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lm7sd3// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32
 (Václav Chrascina)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137042 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Datová komunikace mezi elektronickými zařízeními trakčních vozidel
 (Václav KOTORA)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//avpo2v// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic