Theses on the same topic (having an identical keyword):

severni morava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Organizace cestovního ruchu v regionu Severní Morava a Slezsko
 (Marie Špirková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m96ih/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Návrh naučné trasy: Industriální severní Morava
 (Michaela Tejzrová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86759 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Projekt založení klientského centra firmy Widex Line s.r.o. pro region Severní Morava a Slezsko
 (Jarmila Tobolová)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sny9xr// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Čarodějnictví (Severní Morava)
 (Karolína VESELÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s7tiip// | Historické vědy / Obecné dějiny | Theses on a related topic

Motivace a spokojenost zaměstnanců Česká pošty, s. p. v regionu Severní Morava
 (Eliška LHOTSKÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dbdmld// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava
 (Adéla Gronychová)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kcupee// | Dopravní technologie a spoje / Management, marketing a logistika ve spojích | Theses on a related topic

Trh práce v České republice a v regionu severní Moravy v období ekonomické krize 2009 - 2013
 (Martina Fassmannová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p9wln/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava
 (Jana DRAŠÁKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t3jcnw// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Marketingový průzkum trhu společnosti Tescoma s.r.o.-Severní Morava
 (Marián OLEJ)

2005, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g0zokr// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

Nábor a adaptační program nových zaměstnanců u České pojišťovny a.s. pro region Severní Morava
 (Jana DRAŠÁKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nefo6s// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)