Theses on the same topic (having an identical keyword):

slovni druhy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové
 (Jitka Bruncová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulrbq/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Slovní druhy v literární tvorbě pro děti
 (Petra Brablecová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbidf/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Tvarosloví a slovní druhy v českých gramatikách francouzštiny
 (Jitka PEROUTKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dmxas6// | Učitelství pro základní školy / ČJ-FJ/ZŠ | Theses on a related topic

Hranice mezi slovními druhy v japonštině
 (Ondřej Wieczorek)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//fcbewk// | Filologie / Česká filologie - Japonská filologie | Theses on a related topic

Klasifikace slovních druhů v současné spisovné češtině; algoritmus poznávání slovních druhů na 1. st. ZŠ a speciálních škol
 (Šárka Matasová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7t6bxs// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Theses on a related topic

Algoritmizace učiva o slovních druzích pro druhý stupeň základní školy
 (Romana Wágnerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ygevw5// | Učitelství pro střední školy / český jazyk - dějepis | Theses on a related topic

Zájmena jako slovní druh v bulharštině a češtině
 (Tereza Strouhalová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1uqz/ | Filologie / Bulharský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Stavba slovní zásoby dětí předškolního věku
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0tki/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Synkretické jevy v oblasti slovních druhů (v ruštině ve srovnání s češtinou)
 (Gabriela LENERTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g3gzzm// | Filologie / Ruština pro překladatele | Theses on a related topic

Rusko-česká homonymie v rámci různých slovních druhů (kromě substantiv a sloves)
 (Tereza ŠTEFANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l4vnxd// | Filologie / Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod-ruský jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)