Theses on the same topic (having an identical keyword):

socio-cultural impacts

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

La Diversité de la Suisse du point de vue socio-culturel
 (Hana PEŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xgrwfn// | Filologie / Anglická filologie - Francouzská filologie | Theses on a related topic

Nagatívne dopady masového cestovného ruchu na vybranú destináciu
 (Lenka Ilavská)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/xqdq7/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Sociokulturní dopady cestovního ruchu muslimů v destinaci Zell am See
 (Kateřina NOSKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z9rnxr// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Sociokulturní problematika manažerské etiky v hotelnictví a její vlivy na vedení zaměstnanců
 (Ondřej Sikora)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10423/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center
 (Linda Janoušková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47253 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic