Theses on the same topic (having an identical keyword):

south korean market

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Comparative Analysis of the Cultural and Business Practices of South Korea and Central European Countries
 (Monika Kubíková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89203 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Meranie spokojnosti zákazníkov so sociálnym obchodovaním v rámci zľavových portálov na trhu v Južnej Kórei
 (Monika Hlobeňová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113769 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic