Theses on the same topic (having an identical keyword):

spanelsko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Společná zemědělská politika EU a Španělsko
 (Vendelín GOLD)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lrylww// | Geografie / Učitelství Geografie - Španělského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Španělsko jako destinace cestovního ruchu
 (Kristýna Zbořilová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52917 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Cestovní ruch v EU se zaměřením na Španělsko a Francii
 (Gabriela Skenderová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72490 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Znalosti žáků 5. ročníků primární školy o svém regionu - komparace Vsetín (ČR) a La Coruňa (Španělsko)
 (Magdaléna ČÍŽOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v5c4qh// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Tradice a náboženské svátky ve vazbě na cestovní ruch (se zaměřením na Španělsko)
 (Kateřina Kalinová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52651 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu
 (Markéta KAŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l3d4jt// | Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia | Theses on a related topic

Politicko-geografické důsledky španělsko-americké války (1898)
 (Jana BATOVCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w9e59f// | Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia | Theses on a related topic

Srovnání základních půdních vlastností na vybraných plochách dřeviny Pinus radiata různé věkové struktury v Galícii (Španělsko)
 (Aneta Maixnerová)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nep25j// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Theses on a related topic

Španělsko-český slovník amerikanismů: Písmeno M (m-masucho)
 (Kristina UHLÍŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4tq7nh// | Filologie / Španělská filologie | Theses on a related topic

Potenciál projektu USE-IT map v Salamance (Španělsko)
 (Lucie Podsedníková)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yqnhh4// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)