Theses on the same topic (having an identical keyword):

statni zastupce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Výkon konkrétní právnické profese (státní zástupce-aktuální právní a psychologické aspekty)
 (Ludmila Dobrozemská)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0nm7/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Policejní orgán, státní zástupce a soud v přípravném řízení trestním
 (Petr Kopeček)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/st922/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Státní zástupce a výkon právnické profese (aktuální právní souvislosti, psychologické aspekty)
 (Filip Hanusek)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z27ol/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním
 (Martina Zoubková)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kw9d0/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních
 (Martina ZOUBKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ircehn// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postavení státního zástupce v přípravném řízení
 (Petr Pospíšil)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2x52/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Postavení státního zástupce v trestním řízení
 (Michal Jílovec)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yr04b/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Policejní orgán a státní zástupce v trestním řízení před a po účinnosti novely trestního řádu č. 539/2004 Sb.
 (Barbora Kopečná)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyvf9/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Státní zástupce, veřejná žaloba, historický vývoj, současný stav a náměty de lege ferenda
 (Karel Šabata)

2006, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2zmw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Státní zástupce v trestním řízení
 (Alžbeta JANDOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//67w5pz// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)