Theses on the same topic (having an identical keyword):

statni zastupitelstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Státní zastupitelství z pohledu teorie dělby moci
 (Tomáš LINHART)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nmbipt// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Státní zastupitelství jako procesní subjekt reprezentující veřejný zájem v řízeních týkajících se statusových otázek fyzických osob
 (Jan VETTERLE)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5hre1v// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní působnost státního zastupitelství a Úmluva o právech dítěte
 (Ivana Kudláčková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lh1hs/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Činnost státního zastupitelství v řízeních ve věcech rodinného práva
 (Veronika Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qb9bm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení
 (Anna Chamráthová)

2019, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh6z5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Svobodný přístup k informacím se zaměřením na soudy a státní zastupitelství v České republice
 (Anna Pauličková)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbpu7/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Státní zastupitelství
 (Martina ŠRÁMKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3k2mzb// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Účast státního zastupitelství v civilním řízení
 (Petr Lysek)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6c1k/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Státní zástupce a výkon právnické profese (aktuální právní souvislosti, psychologické aspekty)
 (Filip Hanusek)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z27ol/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)