Theses on the same topic (having an identical keyword):

stavebni hut

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Slavonické měšťanské domy ze stavební huti Leopolda Estreichera a jejich současný stav
 (Naděžda Mastná)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvadw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Kostel sv. Martina v Bernarticích. Stavební historie a typologie.
 (Petr NOVODVORSKÝ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x70law// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Historicko-stavební vývoj Žofinské hutě v Moravské Ostravě ve 20. století
 (Radek MÍŠANEC)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//b0dbtn// | Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví | Theses on a related topic

Historicko stavební vývoj Žofínské hutě v Moravské Ostravě.
 (Radek MÍŠANEC)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j8fog0// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky | Theses on a related topic

Vliv cisterciácké stavební huti na jihovýchodní Moravě
 (Jana Petrůjová)

2009, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//dh8i4g// | Teologie / Křesťanská výchova | Theses on a related topic

Rekonstrukce stavebního vývoje koksovny Vítkovických železáren
 (Pavla MANTHEEOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d4ff8h// | Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví | Theses on a related topic